DSS tilbyr stilbaserte publiseringsmaler i Word som sikrer smidig konvertering til ulike formater som HTML, EPUB, PDF og Word på regjeringen.no.

Malene gjelder for Word 2016, 2019 og Word 365 og kun for Word installert på egen PC (ikke Word i nettleser).

[dss-hidden]Malene har forhåndsdefinerte stiler, slik at du som forfatter kan strukturere dokumentet riktig. Riktig bruk av stiler ivaretar krav om universell utforming og gjør samskriving enklere. Følgende maler inngår:

  • FELLESPUBLISERING: Mal for handlingsplaner, strategier, veiledere, rapporter, korte og lange tekster til regjeringen.no, andre digitale flater og/eller trykksaker.
  • RPUB: Mal for regjeringsdokumenter; Proposisjon til Stortinget, Melding til Stortinget og NOU.

Ordbok Trenger du hjelp?

Kom igang

 
Installér Wordmal for Fellespublisering og Rdok

FELLESPUBLISERINGSMAL
Handlingsplan, strategi, veileder, rapporter, korte og lange tekster til regjeringen.no

 

FOR FORFATTER OG REDAKTØR

Her kan manusforfatter og redaktør se korte videosnutter som forklarer hvordan man bruker publikasjonsmalen for Fellespublisering.

Opplæringsvideoer for Word-mal

Brukerveiledning (PDF)

 

For nettredaktør:
Opplæringsvideoer for import til regjeringen.no

FOR DESIGNER

Her kan designer følge en produksjonsprosess som konverterer fra Word til InDesign og tilbake til Word for å produsere publikasjoner i ulike formater.

Opplæringsvideoer for Word-mal

InDesign-arbeidsflyt

Omslagsmaler


_____________________________________________________________________________________________

RPUB
Melding til Stortinget, Proposisjon til Stortinget og NOU

 

FOR FORFATTERE

Her kan manusforfatter og redaktør se korte videosnutter som forklarer hvordan man bruker publikasjonsmalen for regjeringens dokumenter til stortinget.

Brukerveiledning (PDF)

Opplæringsvideoer

Løsning på utfordring for samskriving for eksterne samhandlingsbrukere. (Last ned wordfil)

FOR TRYKKERIER

For trykkerier som har rammeavtale med DSS.

Omslagsmaler

 

Var dette nyttig?