Finner du ikke ordet du leter etter? Skriv i kommentarfeltet under.

 

Brødtekst

Normal innholdstekst i et dokument, altså den teksten som ikke er titler, overskrifter, sitater, osv. Til brødtekst benytter vi stilen «Normal» i Word.

Doc

Filer med filendelsen .doc er lagret i Microsoft Words gamle filformat. Det er i dag erstattet med det nyere formatet docx, men benyttes i enkelte situasjoner fortsatt.

Docx

Filer med filendelsen .docx er vanlige Microsoft Word-filer.

Dotx

En fil med filendelsen .dotx er en wordmal. Forskjellen fra docx er at hvis man åpner en dotx-fil fra Utforsker så vil den åpne en ny kopi av filen i stedet for å arbeide direkte på originalen.

EPUB

Electronic Publication er en fri og åpen e-bok-standard. Tekst i EPUB-dokumenter er designet for flytende spaltebredde og justerbar skriftstørrelse slik at e-bøker skal tilpasse seg nettbrett, lesebrett og skjermer med forskjellig orientering, skjermstørrelse og skjermoppløsning. EPUB benyttes ofte for å distribuere lange nedlastbare tekster som skal kunne være tilgjengelig uten internettilgang. EPUB-filer har filendelsen .epub

HTML

Hypertext markup language er et markeringsspråk for formatering av nettsider med hypertekst og annen informasjon som kan vises i en nettleser. Lettere forklart; det er språket som brukes for å kode innhold på nettsider.

Fellespublisering

Publiseringsløsning som inneholder

  • Word-mal med et forhåndsdefinerte stiler
  • Word-plugin for å arbeide med malene, og konvertere dokumentet for bruk på regjeringen.no

InDesign

Er program for å lage profesjonell design/sidelayout og eksportere PDF-filer.

Kjerneformat

Et standardisert HTML-format for import til regjeringen.no. Både regjeringsdokumenter, NOU og Fellespublisering konverteres til kjerneformat før import til regjeringen.no.

Omslag

På en trykksak er omslaget det arket som ligger ytterst og omgir innholdet. Det blir da forsiden (side 1), innsiden av forsiden (side 2), baksiden og innsiden av baksiden.

PDF

Portable Document Format (PDF) er et filformat utviklet for å distribuere/presentere dokumenter på en måte som er uavhengig av et bestemt program, fonter, operativsystem, e.l. Det opprinnelige bruksområdet er filer som skal trykkes, men PDF-filer brukes i dag også ofte for å lese dokumenter på skjerm. PDF-filer er normalt ikke ment for videre redigering.

PMP

Produksjonsløsning for Medieuavhengig Publisering omfatter hele løsningen fra Wordmaler, trykkeri- og konverteringsverktøy til publisering på regeringen.no

PMP Word-grensesnitt.

Et felles rammeverk i Word for Word-maler (Fellespublisering og Rpub) som behandles i en videre prosess for å produsere ulike sluttformater så automatisk som mulig.

RDOK/Rpub

Forkortelse for «Regjeringsokdumenter». Det omfatter stortingsmeldinger og proposisjoner.

Stiler

«Merkelapper» på tekst som definerer tekst på metanivå. Med andre ord, stiler legges på tekst for å si hva teksten er (for eksempel om det er en overskrift, et sitat, eller brødtekst). Stilene brukes normalt også for å styre utseendet til teksten. For eksempel kan man bruke stilen Overskrift 1 på all tekst som skal være kapitteltittel og ha autonummerering. All tekst angitt som Overskrift 1 vil vises i innholdsfortegnelsen og fungere som klikkbart kapittel på regjeringen.no

UU

Universell utforming. En utforming som er tilpasset grupper med spesielle behov slik at disse kan tilegne seg teksten på lik linje med grupper uten spesielle behov. Et godt universelt utformet dokument må for eksempel kunne leses med en skjermleser.

W2K

Word til kjerneformat. Henvisning til verktøyet som konverterer fra Word til kjerneformat. Dette er en del av PMP løsningen.

 

Var dette nyttig?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.