Krav til universell utforming

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 11 stiller krav om universell utforming av Informasjons- og kommunikasjonstjenester (IKT) til offentlige og private virksomheter og baserer seg på Web Content Accessibility Guideline (WCAG) 2.1 nivå A og AA med enkelte unntak.

 
Nettsteder
 
PDF

Var dette nyttig?