Personvernerklæringen handler om hvordan nettsteder.regjeringen.no samler inn og bruker informasjon om besøkende på våre nettsteder.

Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedene våre, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger.

DSS, ved direktøren, er behandlingsansvarlig for opplysninger som samles inn maskinelt og som er nødvendige for at du skal oppleve at nettstedet er enkelt å benytte og som ivaretar sikkerhet og stabilitet for nettstedet. Dette kan omfatte såkalte informasjonskapsler, logging av hvilke datamaskiner som er i kontakt med nettstedet og trafikk til og fra nettstedet.

Behandlingen gjennomføres i tråd med personopplysningsloven, herunder EUs personvernforordning og tilhørende forskrifter. Dette omfatter tekniske og administrative tiltak, regelverk og kompetanse hos medarbeidere.

Denne erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1.ledd).

Personopplysninger

Personopplysninger vil finnes på nettsteder i form av omtale og beskrivelser i form av redaksjonelt innhold og i ulike formater:

  • Tekst i HTML-filer som er visningformater på nettsteder
  • Tekst i nedlastbare dokumenter i ulike formater
  • Som tekst, lyd eller bilder i videofiler
  • Som lyd i nedlastbare lydfiler/podcasts

Relevante personopplysninger som er en del av det redaksjonelle innholdet på nettsteder kan inneholde navn, rolle, yrke osv. Opplysningene er samlet inn fra offisielle kilder og publisert i forbindelse med informasjonsplikten det offentlige har til å belyse ansvar i forvaltingen. Samtykke er ikke nødvendig for å behandle personopplysninger som del av journalistisk innhold, eller som kan henvises til forordningens artikkel 6e behandlingen er nødvendig for å utføre en oppgave i allmenhetens interesse eller utøve offentlig myndighet som den behandlingsansvarlige er pålagt.

SMK og alle departementene har egne redaksjoner med et selvstendig behandlingsansvar for personopplysninger på nettsteder.

 
Kommentarer
 
Metadata/innhold
 
Nyhetsbrev
 
Rettigheter
 
Skjema
 
Søk
 
Tilbakemeldingsfunksjon
 
Videostrømming
 
Statistikk og analyse
 
Informasjonskapsler
 
Personvernombud