Kommunikasjonsenheten (KOM) har ansvar for utforming og bruk av AIDs visuelle profil. Ansvaret omfatter alle trykksaker, nettpubliseringer og andre kanalvalg. Endringer eller tilpasninger i den visuelle profilen kan ikke gjøres av andre enn KOM. Fagavdelingene har ansvar for innholdet i egne publikasjoner/trykksaker, men skal alltid konsultere KOM om utforming. Publikasjonsnummer tildeles av KOM. KOM gir gjerne råd om innhenting av tilbud, vurdering av designskisser eller språkvask.

Spørsmål om retningslinjer eller bruk kan rettes til KOM.

Kontakt DSS for profilelementer

Profilelementer

 
Formell logo
 
Standardlogo
 
Logo til sosiale medier
 
Farger
 
Mønster
 
Foto og illustrasjoner
 
Digital bakgrunn for Teams

Om AIDs supplerende designprofil

 
Prinsipper

Var dette nyttig?