Det er inngått rammeavtale med leverandører for skilting og foliering. All skilting skal være i tråd med vedtatt grafisk design. Avtalen gjelder ekstern felles skilting i regjeringskvartalet og alle bygninger som huser departementer og/eller DSS. Dørskilt ivaretas gjennom ombordskjemaet og kan bestilles på Depweb.

Ekstern fellesskilting

Bygningene hvor departementene holder til skiltes utvendig med riksvåpenet. Skiltet kan enten være veggmontert eller frittstående på bakken som pylon. Se illustrasjonen under.

Skiltingen kan bestilles fra DSS brukerservice

veggmontert ekstern skilt - illustrasjon
Veggmontert ekstern skilt (illustrasjon)
frittstående ekstern skilt - illustrasjon
Frittstående pylon (illustrasjon)

Intern fellesskilting

Interne skiltsystemer varierer noe fra bygg til bygg. I de fleste bygg er det brukt glassplater som må sendes til leverandøren dersom teksten skal endres. På dørene til kontorer og møterom er det som oftest papirskilt dekket av glass eller pleksiglass.

Ved behov for spesielle skilt kan designprogrammet gi råd om utforming.

I alle tilfeller kan DSS være behjelpelig med å skaffe nye eller flere skilt samt oppdatere skilt som allerede står. Ta kontakt med DSS brukerservice.

Foliering av glassvegg

Foliering av glassvegg kan enten være i form av enkel sikkerhetsfoliering eller mer avansert bruk av departementenes egne profilelementer. DSS v/designprogrammet kan bistå med utforming og bestilling. Ta kontakt med DSS brukerservice.

 

Var dette nyttig?