Gjennom bevisst og konsistent bruk over tid skal den supplerende profilen bidra til økt kjennskap til og bedre presentasjon av departementets resultat-områder, bidrag og rolle.

Ved spørsmål om profilen eller ved behov for designfiler eller -maler, kontakt kommunikasjonsseksjonen i KLD eller DSS

Kontakt DSS for profilelementer

Profilelementer

 
Formell logo
 
Standardlogo
 
Logo til sosiale medier
 
Farger
 
Illustrasjoner
 
Fotostil
 
Digital bakgrunn for Teams

Om KLDs supplererende designprofil

 
Prinsipper