Kommunikasjonsenheten (KOM) har ansvar for utforming og bruk av KUDs visuelle profil. Ansvaret omfatter alle trykksaker, nettpubliseringer og andre kanalvalg. Endringer eller tilpasninger i den visuelle profilen kan ikke gjøres av andre enn KOM. Fagavdelingene har ansvar for innholdet i egne publikasjoner/trykksaker, men skal alltid konsultere KOM om utforming. KOM gir gjerne råd om innhenting av tilbud, vurdering av designskisser eller språkvask.

Spørsmål om retningslinjer eller bruk kan rettes til kudinfo@kud.dep.no. Publikasjonsnummer tildeles av AD v/ Runar Tjernslien.

Kontakt DSS for profilelementer

 
Formell logo
 
Standardlogo
 
Logo til sosiale medier
 
Farger
 
Digital bakgrunn for Teams