FD standard logo

Kommunikasjonsenheten har ansvar for utforming og bruk av departementets visuelle profil. Ansvaret omfatter alle trykksaker, nettpubliseringer og andre kanalvalg. Endringer eller tilpasninger i den visuelle profilen må godkjennes av Kommunikasjonsenheten. Avdelingene har ansvar for innholdet i egne publikasjoner/trykksaker, men skal alltid konsultere Kommunikasjonsenheten  om utforming.

Profilelementer

 
Formell logo
 
Standardlogo
 
Logo til sosiale medier
 
Farger
 
Digital bakgrunn for Teams

Om FDs supplerende designprofil

 
Bakgrunn

Var dette nyttig?