Formålet med supplerende designprofil er å bidra til å skape identitet som gjør KDDs informasjon lett å kjenne igjen. Designprofilen er utarbeidet innenfor rammen av det overordnede designprogrammet for departementene.

Trenger du veiledning i å bruke profilen så ta kontakt med kommunikasjonsenheten.
Kontaktperson for KDDs designprofil og maler: Kristell Herland, mobil: 90 19 47 27

Last ned KDDs profilhåndbok (PDF)

Logo

 
Formell logo
 
Standardlogo
 
Digital logo

Profilelementer

Kommunal- og distriktsdepartementets profilelementer består av et hovedelement og et layoutelement.

Hovedelementet er en ikonlinje som består av abstrakte ikoner. Disse skal symbolisere mennesker, kommuner, bærekraft, natur, by og land. Layoutelementet er et landskap som symboliserer utvikling og vekst, og er i farger som assosierer til land og hav.

Profilelementene er fleksible i bruk og ikonlinjen og landskapet kan brukes både hver for seg eller sammen. Profilelementene skal alltid plasseres rett og kan ikke skråstilles eller roteres.

 
Hovedelement - ikonlinjen
 
Layoutelement – Landskap
 
Ikonlinje og landskap sammen
 
Ikonlinje og gradering
 
Typografi
 
Fotostil
 
Grafer og diagrammer

Layoutprinsipper

Eksempler på utsnitt og plassering av profilelementene på ulike formater.

 
Foto

Farger

 
Hovedfarger
 
Tilleggsfarger
 
Fargebruk
 
Fargebruk rekkefølge

Ikoner

KDD har et eget ikonbibliotek med spesialutviklede ikoner som kan brukes i infografikk eller som enkle illustrasjoner.

 
Standard
 
Hat og trusler

Publiseringsflater, maler og eksempler

KDDs visuelle profil skal oppleves som enkel og lett å variere i bruk. Reglene er laget for å sikre et konstant og lett gjenkjennelig uttrykk. Samtidig er det rom for å variere profilelementer og farger i stor grad, slik at man lett kan skille elementer (feks rapportforsider) fra hverandre og sikre at profilen ikke oppleves statisk over tid. Under ser du eksempler på bruk og hvordan profilen kan varieres på ulike formater.

DepMedia hjelper deg med trykksaker.

 
Strategier, handlingsplaner, veiledere, rapporter
 
Kampanjetrykksaker, temaserier, populariserte forskrifter, informasjonsbrosjyrer
 
Digital bakgrunn for Teams
 
Program
 
Nettbannere og SoMe

Om designprofilen

 
Om designprofilen