Formålet med supplerende designprofil er å bidra til å skape identitet som gjør KDDs informasjon lett å kjenne igjen. Designprofilen er utarbeidet innenfor rammen av det overordnede designprogrammet for departementene.

Trenger du veiledning i å bruke profilen så ta kontakt med kommunikasjonsenheten.
Kontaktperson for KDDs designprofil og maler: Kristell Herland, mobil: 90 19 47 27

Last ned KDDs profilhåndbok (PDF)

Logo

 
Formell logo
 
Standardlogo
 
Logo til sosiale medier

Profilelementer

KDDs visuelle profil inneholder 2 grupper profilelementer: STRÅLE og IKONLINJE. STRÅLE-elementene finnes i farget, grå og hvit versjon. Det kan brukes i sin helhet eller som utsnitt. IKONLINJE-elementene finnes i 3 lengder og i alle farger i paletten. Valg av lengde styres av formatet og tilgjengelig plass

 
Farger
 
Stråle
 
Ikonlinje
 
ikonlinje og fargebruk
 
Typografi

Ikoner

KDD har et eget ikonbibliotek med spesialutviklede ikoner som kan brukes i infografikk eller som enkle illustrasjoner.

 
Standard
 
Hat og trusler

Eksempler og regler for bruk i trykksaker

KDDs visuelle profil skal oppleves som enkel og lett å variere i bruk. Reglene er laget for å sikre et konstant og lett gjenkjennelig uttrykk. Samtidig er det rom for å variere profilelementer og farger i stor grad, slik at man lett kan skille elementer (feks rapportforsider) fra hverandre og sikre at profilen ikke oppleves statisk over tid. Under ser du eksempler på bruk og hvordan profilen kan varieres på ulike formater.

DepMedia hjelper deg med trykksaker.

 
Plassering av elementer
 
Strategier, handlingsplaner, veiledere, rapporter
 
Prosjekter, kampanjer og andre formater
 
Innsidelayout
 
MAL: Forside rapport (A4 Word)
 
MAL: Plakat (A4)
 
MAL: Diplom (A4)
 
Roll-up

Eksempler og regler for digitalt bruk

 
Digital bakgrunn for Teams
 
PowerPoint

Om designprofilen

 
Om designprofilen