Digitale annonser

I digitale annonser på jobbnorge.no brukes kun løven i listevisning og standardlogo på annonsesiden.

Jobbnorge

DSS har på vegne av departementsfellesskapet inngått avtale med Jobbnorge AS for rekrutteringssystem og mediebyråtjenester for publisering og utforming av:

  • kunngjøringer
  • særannonser
  • fellesannonser

Finn.no

Det er inngått en avtale med Finn.no om annonsering m.v. Les avtalen her (pdf)

DSS tjeneste Jobbport

DSS tjeneste Jobbport ivaretar avtaleforvaltning innen rekrutterings- og stillingsutlysningsområdet,  samt ivaretar førstelinjetjeneste på rekrutteringssystemet som er valgt for departementsfellesskapet.

DSS avtaler og forvaltning av Jobbport

På vegne av departementsfellesskapet inngår, reviderer og forvalter DSS avtale for elektronisk rekrutteringssystem. DSS ivaretar også avtale med mediebyrå for stillingsannonser og andre publiseringer.

1881

1881 tilbyr betalt profilering med logo. Kun løve skal benyttes.

 

Linkedin

DSS har laget annonsemal for bilder man kan poste på departementets Linkedin-side:

Kontakt DSS for Linkedin annonsemal

 

Avis- og trykte annonser

Modul velges etter tekstmengde og ønsket utseende.

Modulkart  Jobbporttjenesten

Eksempel oppsett avisannonse, bredde 80 mm
Eksempel oppsett avisannonse, bredde 80 mm
Eksempel oppsett avisannonse, bredde 148 mm
Eksempel oppsett avisannonse, bredde 148 mm

 

 

 

Var dette nyttig?