• Forkortelser av navn på avdelinger, seksjoner eller kontorerer skal unngås så mye som mulig. Veldig få ansatte i DSS har hørt om, eller forstår hva disse forkortelsene står for.
 • Må vi bruke forkortelser på avdelingsnavn, seksjonsnavn og kontorer så bruker vi kolon for avdeling, og skråstrek for seksjon og kontor.
 1. DSS: KH
 2. DSS: KH/KOM (avdeling og seksjon) eller bare KH/KOM der det ikke er nødvendig å nevne DSS.
 3. DSS: DT/BS/OLA (med både seksjon og kontor)

Dato

 • Det offisielle norske skrivemåten er: dag, måned og årstall som skilles med punktum. (Eksempel: den 5. juni 2020 eller 05.06.2020).

Klokkeslett

 • Klokkeslett skrives på følgende måter: kl. 09.05.

Tidsrom

 • Angivelse av tidsrom settes opp på følgende måter: Kontoret er åpent mandag–fredag., I tidsrommet 1.7.–2.8. har legen ferie., Middagsservering kl. 13.00–15.00. Det skal ikke være mellomrom før og etter streken. Streken er en tankestrek, altså ikke bindestrek.
 • Bruk helst ikke uttrykksmåten «fra kl. 13–15». Hvis du skriver «fra», må du også ha med et «til»: Middagsservering fra kl. 13 til kl. 15.
 • Årstall: 1940–1945 eller 1940–45

Årstall

 • Årstall skal ikke forkortes med apostrof, altså ikke ’99. Eksempel på riktig bruk: Reform 97, OL 94

Telefonnummer

 • Interne telefonnummer skal oppgis slik: 22 24 96 01
 • Mobilnr. skrives slik: 48 01 63 17

Forkortelser

 • Den generelle regelen fra Språkrådet er at forkortelser skal ha punktum. Unntaket er forkortelser for mynt, mål og vekt, som skal være punktumfrie (for eksempel kr, cm, kg) og initialord (for eksempel NRK, NHO, EU).

Elektronisk post

 • Forkortelsen for elektronisk post er e-post (med bindestrek). På norsk brukes ikke verbet ”maile”, isteden skriver vi ”sende e-post”.

Opplistinger

 • Ved opplistinger av kontaktinformasjon benyttes denne malen:
  E-post: mottager@dss.dep.no
  Telefon: 22 24 96 13
  Telefaks: 22 24 95 95
  Mobil: 454 45 454

Bygg

 • Byggene i Regjeringskvartalet med tallbetegnelser skrives uten bindestrek.
  Eks.: R5, T5, A64.