Departementenes trykte dokumenter er klassifisert i et hierarki med ulik omslagsdesign og bruk av departementslogo. Her vises en oversikt over dokumentene med mulighet for nedlasting av maler nederst på siden.

DSS tilbyr stilbaserte publiseringsmaler i Word og InDesign som sikrer smidig konvertering til ulike formater som regjeringen.no, EPUB, PDF og Word.

Publikasjoner med standardlogo

Kunnskapsdokumenter har større mulighet for formgiving.  Utgivelse og utforming administreres av Design og publisering. InDesignmaler kan lastes ned nederst på siden.

 
Strategier, handlingsplaner, veiledere, rapporter
 
Kampanjetrykksaker, temaserier, populariserte forskrifter, informasjonsbrosjyrer m.fl.
 
– Baksidetekst
 
– Bildestørrelser materie

Regjeringsdokumenter med formell logo

Utgivelse og utforming av proposisjoner og meldinger administreres av Teknisk redaksjon
Utgivelse og utforming av særtrykk administreres av DepMedia.

 
Proposisjoner og meldinger til Stortinget
 
– Baksidetekst
 
Særtrykk lovtekster, forskrifter, retningslinjer, regelverk, bestemmelser

NOU Norges offentlige utredninger

Utgivelse og utforming av NOU administreres av Teknisk redaksjon

 
NOU
 
– Baksidetekst

 

Last ned omslagsmaler for publikasjoner:

Strategier, handlingsplaner, veiledere, rapporter

MAL 1: Strategier handlingsplaner, veiledere, rapporter, TEKSTFELT BUNN
MAL 2: Strategier handlingsplaner, veiledere, rapporter, TITTELFELT TOPP
MAL 2: Strategier handlingsplaner, veiledere, rapporter, TEKSTFELT TOPP

 

Kampanjer, prosjekter, rammeplaner, statistikksamlinger A4

 

Kampanjer, prosjekter, rammeplaner, statistikksamlinger A5

Prosjekter, kampanjer, rammeplaner, statistikksamlinger (A5 stående format)
MAL 4:  Kampanjer, prosjekter, rammeplaner, statistikksamlinger (A5 stående format)
Prosjekter, kampanjer, rammeplaner, statistikksamlinger (A5 liggende format)
MAL 5: Kampanjer, Prosjekter, rammeplaner, statistikksamlinger (A5 liggende format)

Var dette nyttig?