Departementenes trykte dokumenter er klassifisert i et hierarki med ulik omslagsdesign og bruk av departementslogo. Her vises en oversikt over dokumentene med mulighet for nedlasting av maler nederst på siden.

DSS tilbyr stilbaserte publiseringsmaler i Word og InDesign som sikrer smidig konvertering til ulike formater som regjeringen.no, EPUB, PDF og Word.

Regjeringsdokumenter med formell logo

Utgivelse og utforming av proposisjoner og meldinger administreres av Teknisk redaksjon
Utgivelse og utforming av særtrykk administreres av DepMedia.

 
Proposisjoner og meldinger til Stortinget
 
– Baksidetekst
 
– Bildestørrelser materie
 
Særtrykk lovtekster, forskrifter, retningslinjer, regelverk, bestemmelser

NOU Norges offentlige utredninger

Utgivelse og utforming av NOU administreres av Teknisk redaksjon

 
NOU
 
– Baksidetekst
 
– Bildestørrelser materie

Publikasjoner med standardlogo

Kunnskapsdokumenter har større mulighet for formgiving.  InDesign- og Wordmaler kan lastes ned nederst på siden. Utgivelse og utforming administreres av Design og publisering

 
Strategier, handlingsplaner, veiledere, rapporter
 
Kampanjetrykksaker, temaserier, populariserte forskrifter, informasjonsbrosjyrer m.fl.
 
– Baksidetekst
 
– Bildestørrelser materie

 

Last ned omslagsmaler for publikasjoner:

Strategier, handlingsplaner, veiledere, rapporter

MAL 1: Strategier handlingsplaner, veiledere, rapporter, TEKSTFELT BUNN
MAL 2: Strategier handlingsplaner, veiledere, rapporter, TITTELFELT TOPP
MAL 2: Strategier handlingsplaner, veiledere, rapporter, TEKSTFELT TOPP

 

Kampanjer, prosjekter, rammeplaner, statistikksamlinger A4

 

Kampanjer, prosjekter, rammeplaner, statistikksamlinger A5

Prosjekter, kampanjer, rammeplaner, statistikksamlinger (A5 stående format)
MAL 4:  Kampanjer, prosjekter, rammeplaner, statistikksamlinger (A5 stående format)
Prosjekter, kampanjer, rammeplaner, statistikksamlinger (A5 liggende format)
MAL 5: Kampanjer, Prosjekter, rammeplaner, statistikksamlinger (A5 liggende format)

Var dette nyttig?