Departementenes trykte dokumenter er klassifisert i et hierarki med ulik omslagsdesign og bruk av departementslogo. Her vises en oversikt over dokumentene og maler som kan lastes ned.

DSS tilbyr stilbaserte publiseringsmaler i Word og InDesign som sikrer smidig konvertering til ulike formater som regjeringen.no, EPUB, PDF og Word.

Publikasjoner med standardlogo

Når et eller flere departement står som avsender, skal egne maler brukes. Omslaget skal alltid vise departementslogo på forsiden. Tilrettelegging og utforming administreres av Design og publisering.

 
Strategier, handlingsplaner, veiledere, rapporter | Kortversjoner av stortingsmeldinger
 
Kampanjetrykksaker, temaserier, populariserte forskrifter, informasjonsbrosjyrer | Kortversjoner
 
– Baksidetekst
 
– Bildestørrelser materie

Publikasjoner uten standardlogo

Utvalg/arbeidsgrupper/faglig ekstern ekspertise som er oppnevnt av et eller flere departementer, skal bruke fri omslagsmal. Denne malen skal også brukes når departementet ikke er avsender, men representant for regjeringen og Norge.

Departementet er ikke utgiver/avsender, derfor skal departementslogo ikke vises på forsiden.

 
Arbeids/ekspertutvalg og råd
 
- Baksidetekst

Regjeringsdokumenter med formell logo

Utgivelse og utforming av proposisjoner og meldinger administreres av Teknisk redaksjon
Utgivelse og utforming av særtrykk administreres av DepMedia.

 
Proposisjoner og meldinger til Stortinget
 
– Baksidetekst
 
Særtrykk lovtekster, forskrifter, retningslinjer, regelverk, bestemmelser

NOU Norges offentlige utredninger

Utgivelse og utforming av NOU administreres av Teknisk redaksjon.

 
NOU
 
– Baksidetekst

Var dette nyttig?