Regjeringen.no

Her er utformingen i stor grad definert for hele nettstedet, på tvers av departementene. Det er lite rom for visuell tilpasning for enkeltdepartementer eller temaer, men bilder og illustrasjoner (i 16:9-format) brukes i stor grad.

Nettredaktører og andre interne  finner dokumentasjon og oversikt over faglige fora og kurs på Depweb.. Utviklere kan finne nødvendig informasjon om utformingen og koding av sidene på pattern library til regjeringen.no.

regjeringen.no - bilde av forsiden

 

Subnettsteder på regjeringen.no

Et subnettsted på regjeringen.no brukes når det er ønskelig å samle informasjon innenfor et større område, særlig der departementet ønsker mulighet til å presentere innholdet i en avgrenset struktur med egne navigasjonselementer.

Sidene på regjeringen.no har navnet til eierdepartementet i feltet til høyre på siden. På et subnettsted kan dette erstattes med flere departementsnavn, eventuelt navnet på subnettstedet. Da vil feltet bli en lenke til forsiden på subnettstedet. En slik struktur kan være hensiktsmessig å bruke når flere departementer har samme eierskap til innholdet.
bilde av regjeringen.no weebpage

Var dette nyttig?