FIN logoHer finner du informasjon om Finansdepartementet supplerende designprofil.

Spørsmål angående bruk av profilen kan rettes til kommunikasjonsenheten i FIN v/ Kenneth Hætta: ken@fin.dep.no

DSS har overordnet ansvar for Designprogrammet for departementene og bistår Finansdepartementet med råd om korrekt bruk, utlevering av logoer og designelementer.

DSS kontaktes på 40000@dss.dep.no eller telefon: (222) 40 000.

Profilelementer

 
Formell logo
 
Standardlogo
 
Logo til sosiale medier
 
Farger
 
Designelementer
 
Foto

Bruk

 
Plassering av profilelementer for forskjellige flater
 
Diagrammer – standard oppsett
 
Diagrammer – plassering i grid
 
Diagrammer – fargebruk
 
Kart – fargebruk
 
Informasjonsgrafikk
 
Sosiale medier
 
Omslag – Regjeringsdokumenter
 
Omslag – Strategier, handlingsplaner, veiledere og rapporter
 
Omslag – Kampanjetrykksaker, temaserier, informasjonsbrosjyrer m.fl.
 
Konferanse- og profilmateriell
 
Rollups
 
Digital bakgrunn for Teams

Om FINs supplerende designprofil

 
Bakgrunn
 
Prinsipper