NFD logo bokmål

Formålet med supplerende designprofil er å bidra til å skape identitet som gjør vår informasjon lett å kjenne igjen. NFDs visuelle profil er utarbeidet innenfor rammen av det overordnede designprogrammet for departementene.

Kontakt DSS for profilelementer

Profilelementer

 
Formell logo
 
Standardlogo
 
Logo til sosiale medier
 
Farger

Bruk

 
PowerPoint
 
Digital bakgrunn for Teams