NFD logo bokmål

Formålet med designmanualen er å gi departementet en visuell profi l som bidrar til å skape identitet og gjør vår informasjon lett å kjenne igjen. NHDs visuelle profil er utarbeidet innenfor rammen av det overordnede designprogrammet for departementene.
Gjennomgående tema for illustrasjoner, fargepalett og sammensetningen av disse elementene skal bidra til å underbygge våre overordnede mål og verdier slik de er beskrevet i departementets virksomhetsplan.

Kontakt DSS for profilelementer

Profilelementer

 
Formell logo
 
Standardlogo
 
Logo til sosiale medier
 
Farger
 
Digital bakgrunn for Teams

Var dette nyttig?