Bruk bakgrunnseffekter for å skjerme privatlivet på hjemmekontor og når du representerer ditt departement i formelle møter.