JD benytter primært departementenes felles designprogram som håndteres og administreres av DSS. Dette omfatter de fleste av JDs publikasjoner og annet grafisk materiell. Fagavdelingene har ansvar for innholdet i egne publikasjoner/trykksaker.

Kommunikasjonsenheten (KOM) kan bistå med hjelp til oppsett av enklere grafiske produkter som annonser og roll-ups som der vi bruker departementets supplerende designprofil. Endringer eller tilpasninger i den supplerende visuelle profilen kan ikke gjøres av andre enn KOM. KOM bistår gjerne med vurdering av designskisser eller språkvask. Ved større grafiske prosjekter der man trenger bistand fra eksterne konsulenter, må fellesavtaler benyttes. Disse administrereres av DepMedia/DSS.

Profilelementer

 
Formell logo
 
Standardlogo
 
Logo til sosiale medier
 
Farger
 
Paragrafsymbol
 
Firkantbånd
 
Mønsterbånd
 
Mønsterflate
 
Fotostil
 
Digital bakgrunn for Teams

Om JDs supplerende designprofil

 
Prinsipper