Kommunikasjonsenheten (KOM) har ansvar for utforming og bruk av JDs visuelle profil. Ansvaret omfatter alle trykksaker, nettpubliseringer og andre kanalvalg. Endringer eller tilpasninger i den visuelle profilen kan ikke gjøres av andre enn KOM. Fagavdelingene har ansvar for innholdet i egne publikasjoner/trykksaker, men skal alltid konsultere KOM om utforming. Publikasjonsnummer tildeles av KOM. KOM gir gjerne råd om innhenting av tilbud, vurdering av designskisser eller språkvask.

Kontakt DSS for profilelementer

Profilelementer

 
Formell logo
 
Standardlogo
 
Logo til sosiale medier
 
Farger
 
Paragrafsymbol
 
Firkantbånd
 
Mønsterbånd
 
Mønsterflate
 
Fotostil
 
Digital bakgrunn for Teams

Om JDs supplerende designprofil

 
Prinsipper