SD standard logo
DSS er ansvarlig for å godkjenne materiell som skal produseres for Samferdselsdepartementet. Spørsmål angående bruk av profilen kan rettes til KOM.

Kontakt DSS for profilelementer

Profilelementer

 
Formell logo
 
Standardlogo
 
Logo til sosiale medier
 
Farger
 
Designelementer
 
Fotoelement
 
Sosiale medier
 
Foto

Bruk

 
Plassering av profil- og fotoelement
 
Profilelement brukt i layout
 
Omslag – Strategier, handlingsplaner, veiledere og rapporter
 
Omslag – Kampanjetrykksaker, temaserier, informasjonsbrosjyrer m.fl.
 
PowerPoint
 
Digital bakgrunn for Teams

SDs supplerende designprofil

 
Prinsipper