Designprogrammet er forankret i Kongelig resolusjon og revidert av DSS i 2015 i samarbeid med designbyrået Creuna på oppdrag for Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Designprogrammet setter design i system med fokus på bruker. Designløsningene er basert på  utvikling og testing, dagens og framtidens teknologiforståelse, og ikke minst form og funksjonalitet. Designprogrammet skal sikre konsekvent bruk av departementenes maler, logoer og farger og imøtekommer krav til universell utforming:

  • helhetlig visuell profil med autoritet
  • effektiv implementering og forvaltning

Kontakt DSS for maler og logoer

Design.dep.no

Design.dep.no er et verktøy for alle som jobber med kommunikasjon i og for departementene. Her finner du overordnet designprogram, samt departementenes supplerende designprofiler for bruk i digitale og trykte medier. Vi håper nettstedet vil bli et nyttig verktøy i ditt daglige arbeid. Har du innspill eller spørsmål, ta kontakt med DSS.

TIDLØS I TIDEN  –  HELHETLIG OG SAMORDNET

Var dette nyttig?