HOD logo

 

Kommunikasjonsenheten har ansvar for utforming og bruk av departementets visuelle profil. Ansvaret omfatter alle trykksaker, nettpubliseringer og andre kanalvalg. Endringer eller tilpasninger i den visuelle profilen gjøres av Kommunikasjonsenheten.

Kommunikasjonsenheten har også det overordnede ansvaret for departementets egne publikasjoner/trykksaker. Fagavdelingene har ansvar for innholdet og samarbeider med Kommunikasjonsenheten om utforming.

Kontaktperson: Hege Runge Johansen, telefon 22 24 82 98.

Kontakt DSS for profilelementer

Profilelementer

 
Formell logo
 
Standard logo
 
Logo til sosiale medier
 
Farger
 
Mønster
 
Digital bakgrunn for Teams

Om HODs supplerende designprofil

 
Prinsipper