Produksjonsprosessen

Utgangspunktet er et Word-manus (skrevet med Fellespubliseringsmalen). Etter ombrekking og godkjent korrektur i InDesign, skal innholdet eksporteres tilbake til Word-format og tilknyttes Fellespubliseringsmalen (med korrekte stiler). DSS bruker så denne Word-filen for å generere HTML og EPUB-versjoner. PDF (for skjerm/nett) legges også ved.

Illustrasjon av overordnet arbeidsflyt for Fellespublisering

Ombrekking i InDesign bør derfor foregå på en slik måte at konvertering tilbake til Word blir så rask og enkel som mulig, uten behov for å stile om all teksten på nytt. Det er veldig viktig å ha lest gjennom hele denne siden før dere starter arbeidet, og lag gjerne et bokmerke for å slå opp stegene underveis.


Arbeidsflyt

 
Word til InDesign (import)
 
Redigering i InDesign
 
InDesign til Word (eksport)

 

PDF-filer

Vi ønsker å motta ferdige PDF-filer for både skjerm og trykk for alle jobber. Under følger våre retningslinjer for disse filene.

Last ned våre PDF-innstillinger.

 
PDF for trykk
 
PDF for skjerm

 

Kontakt oss hvis du trenger hjelp:

Oppstart og veiledning Teknisk support

Var dette nyttig?