På denne siden finner du informasjon om designprogrammets profilelementer.
Disse er overordnet og førende for departementenes supplerende designprofiler.

Publiserer du i digitale media, bruker elektroniske maler eller vil lage trykket materiell må du følge designprogrammet. Designprogrammet er også førende for den visuelle profilen på regjeringen.no og andre informasjonskanaler fra departementene. Logoen er det viktigste profilelementet. Vær nøye med å forvalte den på riktig måte.

Eksempler på designprogrammet i bruk, finner du under maler.

Kontakt DSS for hjelp med designprogrammet

Formell logo

Eksempel på formell logo

 
Departementslogo
 
Felleslogo – flere departementer som felles avsender
 
Direkte oversatt logo
 
Oversettelse under logo
 
Stillingsbetegnelse under logo
 
Farger

Standardlogo

Eksempel på standardlogo

 
Departementslogo
 
Logo sosiale media
 
Logo nettsteder
 
Farger
 
Oversettelse under logo
 
Felleslogo – flere departementer som felles avsender
 
Flere logoer sammen
 
Ekstern bruk av departementslogo
 
Ikke tillatt/utgåtte logoer

Font/skrifttyper

 
Office-dokumenter
 
Digitale og trykte medier

Grafiske elementer

 
Foto og illustrasjoner
 
Ikoner

Om designprogrammet

 
Historikk og revisjoner

Var dette nyttig?