Formålet med supplerende designprofil er å bidra til å skape identitet som gjør DFDs informasjon lett å kjenne igjen. Designprofilen er utarbeidet innenfor rammen av det overordnede designprogrammet for departementene.

Trenger du veiledning i å bruke profilen så ta kontakt med kommunikasjonsenheten.
Kontaktperson for DFDs designprofil og maler: Thomas Strandberg, telefon: 46849

Last ned DFDs profilhåndbok (PDF)

Logo

 
Formell logo
 
Standardlogo
 
Digital logo

Profilelementer

Det er utviklet profilelementer for Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet inspirert av digitale prosesslinjer som også gir assosiasjoner til mennesker, samarbeid og prosesser. Det er runde former i dynamisk og systematisk bevegelse som reflekterer utvikling, brukervennlighet, interaktivitet, forenkling, omstilling, effektivitet og fremdrift.

Profilelementene er fleksible i bruk og har store variasjonsmuligheter. De kan skaleres opp og ned i størrelse og beskjæres fritt så lenge helheten og proporsjonene opprettholdes. Profilelementene skal alltid plasseres rett og kan ikke skråstilles eller ikke roteres.

 

 
Hovedelement i farger
 
Hovedelement i gråtoner
 
Transparent hjørneelement
 
Typografi
 
Fotostil
 
Grafer og diagrammer
 
Ikonstil

Farger

 
Hovedfarger
 
Tilleggsfarger
 
Fargebruk
 
Anbefalte fargekombinasjoner

Layoutprinsipper

Eksempler på utsnitt og plassering av profilelementene på ulike formater.

 
Ulike formater
 
Layoutprinsipper med foto
 
Designmuligheter

Publiseringsflater, maler og eksempler

 
Strategier, handlingsplaner, veiledere, rapporter
 
Kampanjetrykksaker, temaserier, populariserte forskrifter, informasjonsbrosjyrer
 
PowerPoint
 
Rollups
 
Digital bakgrunn for Teams
 
Talekort
 
Nettbannere og SoMe
 
Om designprofilen