Utvalget skal vurdere om næringsdrivende bør pålegges en informasjonsplikt om samfunnsansvar og oppfølging av leverandørkjeder. På denne siden kan du lese mer om utvalgets arbeid og gi dine innspill.