Utvalget skal vurdere om næringsdrivende bør pålegges en informasjonsplikt om samfunnsansvar og oppfølging av leverandørkjeder. På denne siden kan du lese mer om utvalgets arbeid og gi dine innspill.

Åpent innspillsmøte 13. desember

Vårt arbeid er i gang og vi ønsker å høre dine synspunkter. Etikkinformasjonsutvalget inviterer derfor berørte aktører som næringsliv, sivilt samfunn, arbeidstakerorganisasjoner og akademia til å delta og gi innspill til spørsmål som:

  • Hvilke hensyn taler for og mot en etikkinformasjonsplikt?
  • Hva slags informasjon bør omfattes av en eventuell etikkinformasjonsplikt?
  • Hvordan bør informasjonen gjøres tilgjengelig?

Meld deg på