Blant annet HM, IKEA, Forbrukerrådet og Fairtrade Norge innledet om sitt arbeid og kommunikasjon til forbrukere. Hva slags informasjon ønsker forbrukere? Hvordan påvirkes næringslivet av ulike kampanjer, som for eksempel Clean Clothes Campaign? Hvilke muligheter og begrensninger finnes i ulike merkeordninger? Dette var noen av temaene som ble diskutert med utvalget.

I tillegg deltok forskere fra Fritjof Nansens Institutt og Forbruksforskningsinstituttet SIFO for å belyse aktuell forskning på frivillige merkeordninger, forbrukerholdninger og forbrukeratferd