Bakgrunnen for oppnevnelsen av Etikkinformasjonsutvalget er to anmodningsvedtak i Stortinget, hvor regjeringen bes utrede en lov om etikkinformasjon.

Se fullstendig informasjon, inkludert representantforslag, innstilling, referat, høring og voteringsoversikt på Stortingets saksside.

Det ble gjennomført en utredning av det juridiske handlingsrommet for en lov om etikkinformasjon. Utredningen ble gjennomført av advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig på oppdrag for Barne- og likestillingsdepartmentet. Les utredningen i sin helhet her.

Utvalget var høsten 2018 på studiereise til Frankrike og Storbritannia for å lære mer om den franske aktsomhetsloven (2017) og den britiske loven om moderne slaveri (2015). Se bakgrunnsnotater om disse nedenfor: