Andre utvalgsmøte ble avholdt 9. oktober. Utvalget er inne i en omfattende kartleggingsfase og det meste av tiden ble brukt til presentasjoner ved eksterne innledere om erfaringer med relevant lovgivning.

Revisorforeningen innledet om erfaringer rundt implementering av regnskapslovens §3-3c Redegjørelse om samfunnsansvar med kommentar fra utvalgsmedlem Caroline Ditlev-Simonsen (BI).

Klima- og miljøverndepartementet, tidligere leder av klagenemda for miljøinformasjon og Regnskogfondet gjennomgikk miljøinformasjonsloven med vekt på:

  • Miljøinformasjonslovens bakgrunn og virkeområde
  • Klagebehandling; omfang og utfordringer
  • Erfaringer med å etterspørre miljøinformasjon

Utvalget diskuterte også en disposisjon for rapporten som skal utarbeides.