Arne Melchior fra Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) orienterte om handelens mange veier; Norges rolle i globale verdikjeder som importør og eksportør og verdiskaping (value added). Han pekte på forhold rundt direkte og indirekte handel som verdiøkning fra produsentland til mottakerland, eierskifte, og transittland.

Sven Mollekleiv og Rikke Mohn Simonsen fra DNV GL presenterte utviklingstrender knyttet til bærekraft, «Global Opportunity Report» (2018), og arbeid med sertifisering og verifisering. De presenterte funnene fra undersøkelsen «Is your supply chain fit for the future» (2018), en studie av 1408 ansatte i ulike selskaper globalt om leverandørkjedestyring. I studien finner DNV GL at nesten 9 av 10 selskaper opplever et press fra forbrukere, myndigheter og internt om en mer bærekraftig leverandørkjede. 76 prosent mente at det er fordelaktig å jobbe med bærekraft i leverandørkjeden.

Knut Erik Rekdal fra Virke presenterte utviklingen i norsk varehandel, med utgangspunktet i Handelsrapporten 2018/2019. Rekdal gjennomgikk norsk varehandel og forbrukstrender. I tillegg ble det presentert en analyse om handelen frem til 2030. Sentralt i prognosene for fremtidens varehandel stod økt netthandel, en moderat vekst i handel og forbrukeres økte kunnskap om alternative handelsmetoder, samt forbrukermakt gjennom sosiale medier.