Hydro presenterte sitt arbeid med ikke-finansiell rapportering blant annet i henhold til de internasjonale standardene til GRI (Global Reporting Initiative). Etisk handel Norge presenterte sine erfaringer med rapportering, og hvordan de arbeider for å styrke medlemsrapporteringen. Rapporteringsmalen de bruker er basert på OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv som omfatter FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter.