FN-forumet i Genève ble arrangert for 7. gang og er en møteplass for næringsliv, myndigheter, arbeidstakerorganisasjoner, sivilt samfunn og andre interessenter. Forumet ble etablert i 2011 for å drøfte trender og utfordringer i implementeringen av FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter.

Hovedtemaet på årets forum var aktsomhetsvurderinger som metode for å fremme næringslivets respekt for menneskerettighetene. Møtene belyste god praksis, utfordringer, veiledning og myndighetenes rolle blant annet når det gjelder offentlige anskaffelser.

Lovregulering knyttet til næringsliv og menneskerettigheter var på agendaen i flere sesjoner. Flere land har vedtatt lover som skal bidra til åpenhet og aktsomhet i næringslivet. Australia vedtok nylig en lov om rapportering om moderne slaveri, mens Storbritannia vedtok en lov om moderne slaveri i 2015. Frankrike vedtok en lov om aktsomhet/årvåkenhet i 2017. Det pågår for tiden ulike prosesser for mulig lovregulering også i Sveits, Nederland og Finland.

Det var bred norsk deltakelse på forumet fra næringsliv, statlige aktører og sivilt samfunn. Sekretariatet ga en kort introduksjon om etikkinformasjonsutvalget til de norske deltakerne. I tillegg ble utvalgets arbeid nevnt i paneldiskusjoner.