Sentrale spørsmål som ble diskutert var:

  • Etterspør forbrukere og organisasjoner informasjon om produksjonssteder/leverandørkjeder?
  • Hvordan følges underleverandører og ulike forretningsforbindelser opp, og hva er de største utfordringene?
  • Hva er forskjellene på leverandørkjeder til forbruksvarer og andre varer (komponenter til industri)?
  • Hvor langt bakover i kjeden er det mulig å ha oversikt og påvirke?
  • Hva er erfaringene med FNs veiledende prinsipper for menneskerettigheter og næringsliv (UNGP), aktsomhetsvurderinger og andre rammeverk?
  • Hvilken informasjon bør omfattes ev. unntas fra en informasjonsplikt?

Utvalget tar fortsatt imot innspill. Send enten inn via våre innspillsider, eller ta kontakt med sekretariatet for nærmere diskusjon.