Departementet har i brev 27. august 2019 formidlet til Etikkinformasjonsutvalget en endring i utvalgets mandat. Departementet har besluttet at utvalget skal utforme et konkret lovforslag i forbindelse med sin utredning.

Utvalget skal selv vurdere om plikten bør følge av en egen lov eller inkorporeres i eksisterende lover. Mandatet for øvrig, herunder tidsrammene for arbeidet, er uendret.

Utvalget vurderer presiseringen i mandatet som nyttig, og er i gang med å utforme lovforslaget. Høstens første utvalgsmøte ble avholdt 29. august.

Utvalget leverer sin utredning til departementet innen 1. desember 2019.