Kina er Norges største handelspartner i Asia og et betydelig produksjonsmarked. På studiereisen til Beijing, Ningbo og Shanghai, møtte utvalget aktører med kompetanse på leverandørkjeder i ulike sektorer. Sentrale temaer i møtene var vareproduksjon og organisering av globale leverandørkjeder, grunnleggende rettigheter, utfordringer og muligheter i kinesisk produksjon, drivere for positiv endring og lovutvikling på feltet.

I Beijing møtte utvalget med Tekstilrådet (China Textile and Apparel Council). Tekstilrådet jobber med kurs og veiledning av kinesiske tekstilbedrifter, og regionalt samarbeid. Organisasjonen har utviklet et styringssystem for ansvarlig forretningsskikk (CSC9000T). Utvalget møtte også det svenske CSR-senteret og den norske ambassaden i Beijing for å diskutere utviklingen på feltet, og veiledning til norske og svenske bedrifter. Avslutningsvis i Beijing møtte utvalget ILOs landkontor for Kina og Mongolia.

Utvalget gjennomførte fire fabrikkbesøk i Ningbo-regionen ved fabrikker som produserer møbler, husholdningsartikler og tekstiler. Utvalget stilte spørsmål omkring daglig drift, utvikling de seneste årene, krav fra kunder (importører) og framtidsutsikter. Flere av fabrikkeierne fortalte om at et endret kinesisk arbeidsmarked bidrar til å presse frem endringer i retning av mer ansvarlig næringsliv; fabrikkene må være attraktive for kinesiske arbeidstakere gjennom lønn og andre goder. I tillegg krever både myndighetene og internasjonale selskaper økt innsats for særlig HMS og miljø.

I Shanghai møtte utvalget QuizRR, som har utarbeidet en digital opplæringsportal om arbeidstakerrettigheter for fabrikkarbeidere. Utvalget møtte også DNV GL for å diskutere verifikasjon, sertifisering og teknologisk utvikling. Utvalget deltok på et arrangement ved Fudan universitet (BI-Fudan MBA Programme) hvor relevant forskning på samfunnsansvar og utvalgets arbeid ble diskutert.

Avslutningsvis ble ansvarlig næringsliv, kinesisk utvikling og en ev. etikkinformasjonslov diskutert med representanter for norsk næringsliv i Shanghai.