Sentrale spørsmål som ble diskutert var:

  • Etterspør forbrukere og organisasjoner informasjon om produksjonssteder og leverandørkjeder?
  • Hvordan følges underleverandører opp i dag? Hvor langt nedover i kjeden er det mulig å ha oversikt?
  • Hvilken informasjon bør omfattes av en ev. informasjonsplikt? Hva slags informasjon bør unntas og hvorfor?
  • Bør informasjonen gis ut kun på etterspørsel («passiv plikt»)?
  • Bør det skilles mellom store og små virksomheter hva gjelder informasjonsplikten?

Argumenter for og mot åpne leverandørlister, utfordringer knyttet til samfunnsansvar og netthandel, sporbarhet, og krav i offentlige anskaffelser var blant temaer som ble berørt.

Utvalget mottok svært nyttige innspill i møtet og oppfordret deltakerne til også å sende inn skriftlige innspill.