Etikkinformasjonstvalget ble nedsatt 1. juni 2018, og har hatt som mandat å vurdere om næringsdrivende skal pålegges en informasjonsplikt knyttet til samfunnsansvar og oppfølging av leverandørkjeder. Utvalget fikk 27. august utvidet sitt mandat til også å foreslå en konkret lovtekst.

Utvalget legger nå frem sin endelige rapport og lovforslag.

Overleveringen vil bli streamet på regjeringen.no og BFDs Facebookside.

Tid: Torsdag 28. november, kl. 10.15
Sted: Auditoriet i R5, Akersgata 59

Pressekontakt:
Kommunikasjonsrådgiver Rune M. Akselsen
E-post: rak@bfd.dep.no, mobil: 934 19 667

Trenger Norge en lov om ansvarlig næringsliv?

Virke og Etisk handel Norge inviterer til seminar med medlemmer av Etikkinformasjonsutvalget «Trenger Norge en lov om ansvarlig næringsliv?» 3. desember, kl. 8.15-10.00.

Les mer om arrangementet og meld deg på her.