Etter en kort introduksjon av utvalgsmedlemmer og mandat, overlot utvalgsleder Ola Mestad ordet til ulike interessenter. Atle Høie fra IndustriALL Global Union (paraplyorganisasjon som representerer 50 mill. arbeidstakere i 140 land) innledet om arbeidsforhold i globale verdikjeder. Han beskrev manglende respekt for faglige rettigheter knyttet til produksjon i lavkostland, og oppfordret utvalget til å fokusere på åpenhet om leverandørkjeder og ILOs konvensjoner om retten til å organisere seg og kollektive forhandlinger.

Anja Bakken Riise fra Framtiden i våre hender (FIVH) innledet deretter om forbrukeres engasjement for arbeidstakeres vilkår globalt, særlig etter Rana Plaza-ulykken i Bangladesh i 2013. Hun viste til at åpenhet er en kraft i seg selv i å få til forbedring og endring, og gir mulighet for at andre kan etterprøve informasjon.

Deretter var det åpent for innspill fra salen. Engasjementet var stort og utvalget fikk mange gode innspill om utfordringene i globale leverandørkjeder og forslag til omfang av en mulig lov. Flere sendte også inn skriftlige innspill i forbindelse med møtet.

Det er fortsatt mulighet for å gi innspill. Vi håper på å høre fra deg!