Vi ønsker blant annet innspill på følgende spørsmål:

  • Hvilke hensyn taler for og mot en etikkinformasjonsplikt?
  • Hva slags informasjon bør omfattes av en eventuell etikkinformasjonsplikt, og hvordan bør informasjonen gjøres tilgjengelig?
  • Hvordan kan man ellers oppnå målet om å forbedre arbeidsvilkårene for arbeidere i leverandørkjeder?

Send oss gjerne en e-post med dine innspill!

Innsendte innspill