Utvalget fikk også presentert aktuell forskning innen bærekraftige forbrukervalg, anti-korrupsjon og bærekraftige forretningsmodeller fra forskere ved Norges Handelshøyskole og Chr. Michelsens institutt. Utvalget avla et besøk hos Raftostiftelsen for å drøfte utfordringer når det gjelder menneskerettigheter og næringsliv, og særlig knyttet til moderne slaveri.

Les en artikkel fra NHH om utvalgsmøtet her.

Foto: Hallvard Lyssand/NHH

 

Foto: Hallvard Lyssand/NHH