Etikkinformasjonsutvalget er nå i gang med sitt arbeid. Utvalget skal vurdere om næringslivet bør ha en plikt til å informere om arbeidsvilkår i leverandørkjedene og hvordan de arbeider med samfunnsansvar. Første utvalgsmøte fant sted 30. august. Les mer om dette her.

På denne nettsiden vil Etikkinformasjonsutvalget informere om sitt arbeid. Vi vil gjerne høre fra deg og din organisasjon, så ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål eller innspill.