CSR-manager hos Eurosko, Tone Cecilie Folven Lie, presenterte kompleksiteten i leverandørkjeder til fottøy, og hvordan Eurosko jobber med å sikre ansvarlighet i sine leverandørkjeder. Equinor presenterte sitt arbeid med menneskerettigheter (UNGP) og oppfølging av forretningsforbindelser. Utvalgsmedlem Steinar Olsen i Stormberg gjorde rede for åpenhet som forretningsstrategi og gjennomføring av fabrikkinspeksjoner (audit).

Utvalget diskuterte i tillegg ulike problemstillinger knyttet til mandatet og veien videre for arbeidet.