Utvalget møtes regelmessig for å diskutere aktuelle problemstillinger, samt motta innspill fra eksterne aktører.

Sekretariatet jobber med å fremskaffe relevant forskning, informasjon og innspill, skrivearbeid og koordinering av utvalgets arbeid.

Ta gjerne kontakt og gi innspill til arbeidet.