Fristen for å gi innspill til utvalget utløp 1. juni 2019. I perioden november 2018 – juni 2019 har utvalget mottatt over 160 innspill fra brukere og pårørende og 15 innspill fra fagmiljøer og organisasjoner. Innspillene har beskrevet flere sider av dagens situasjon for utvalgets grupper, slik som helsetjenester, skoleløp, arbeid, fritid og bolig.

Utvalget takker for alle bidrag som er sendt inn. Bidragene er en viktig del av utvalgets arbeid, og blir tatt med inn i utvalgets videre vurderinger.