I perioden november 2018 – juni 2019 har utvalget mottatt over 170 innspill fra brukere og pårørende, og 28 innspill fra fagmiljøer og organisasjoner. Innspillene har beskrevet flere sider av dagens situasjon for utvalgets grupper, slik som helsetjenester, skoleløp, arbeid og bolig.

Utvalget takker for alle bidrag som er sendt inn. Bidragene er en viktig del av utvalgets arbeid, og blir tatt med inn i utvalgets videre vurderinger.