Kort om utvalget

Autisme- og touretteutvalget skal gjennomgå og vurdere dagens situasjon for personer med en autismeforstyrrelse og beslektede diagnoser som Tourettes syndrom. Utvalget skal se nærmere på tjenestetilbudet, kartlegge behov og bidra til mer kunnskap om diagnosene, herunder pårørendes situasjon. Utvalget skal foreslå hvordan man kan forbedre tjenestetilbudet i et livsløpsperspektiv.

Her kan du lese utvalgets mandat.

Innspill til utvalget

Utvalget har i perioden november 2018 – juni 2019 mottatt over 170 innspill fra brukere og pårørende og 28 innspill fra fagmiljøer og organisasjoner på utvalgets hjemmesider. Utvalget har i samme periode også gjennomført møter med ulike fagmiljø og organisasjoner.

Utvalget takker for alle innsendte bidrag som løpende er blitt lest og gjennomgått. Innspillene gir et viktig grunnlag for utvalgets utredning.

Se innspill fra fagmiljøer og organisasjoner. Innspill fra brukere og pårørende er ikke publisert.

Opptakene fra innspillskonferansene som utvalget har avholdt er tilgjengelige.

Opptakene inneholder foredrag fra fagpersoner, brukere og pårørende samt oppsummeringer fra gruppearbeidene under konferansene. Innspillskonferansen i Tromsø 7. februar var en videokonferanse og ble derfor ikke streamet eller tatt i opptak. Foredragsholdere var RKBU Nord, Autismeforeningen, Barnehabiliteringen Finnmarkssykehuset og utvalgsmedlem Adrian Lund.