Vedlagt er innspill fra Kapellveien habiliteringssenter.
Lykke til med arbeidet!

Mvh

Trine Brunvand
Assisterende daglig leder

Innspill-til-autisme-og-tourette-utvalget.pdf