Utvalgsleder:

 • Kari Paulsrud, advokat, Oslo

Medlemmer:

 • Zhinoo Amiri, klinisk fagkonsulent, Oslo
 • Annette Drangsholt, styreleder, Tveit
 • Stein Evensen, kommunalsjef, Horten
 • Adrian Lund, selvstendig næringsdrivende, Trondheim
 • Cathrine Monrad Hagen, seksjonsleder, Oslo
 • Ellen Munkhaugen, seksjonsleder, Hønefoss
 • Liv Irene Nøstvik, organisasjonsleder, Larvik
 • Pål Surén, lege, Oslo
 • Helene Ugelstad, avdelingsleder, Bærum
 • Sven Olav Vea, enhetsleder, Bodø
 • Bernhard Weidle, overlege, Trondheim