Visjonen til AiN er varig god livskvalitet i et mangfoldig samfunn.

Vi håper utvalget styrker grunnlaget for dette for fremtidige genereasjoner.

Fiona Druett
for AiN, Sør-Trøndelag fylkeslag

AiN-Trøndelag-innspill-til-Autismeutvalget.pdf