Vedlagt følger innspill til Autisme- og tourettutvalget i deres arbeid med å forbedre tjenestene til disse gruppene gjennom hele livet.

Vennlig hilsen
Ingunn Notøy
daglig leder i
Mat & atferd

Innspill til Autismeutvalget fra Mat og atferd