Streaming av konferansen

Fellesdelene av konferansen vil streames og tas i opptak.

Vi inviterer til innspillskonferanse i Trondheim 5. februar 2019. Konferansen holdes i Folkets hus, Olav Tryggvasons gate 5.

Utredningen skal omfatte tjenestetilbud innenfor helse- og omsorg, barnehage, skole, arbeidsliv, sosiale tjenester, bolig, fritid og avlastning. Her kan du lese utvalgets mandat.

Informasjon om innspillskonferansen

Tema for innspillskonferansen er:

  1. Tilgjengelighet, kvalitet og organisering av tjenester
  2. Samhandling mellom tjenester og sektorer
  3. Kunnskap og kompetanse- status og behov
  4. Livskvalitet og hverdagsliv

Program i Trondheim

Program for innspillskonferanse for fagpersoner
Program for innspillskonferanse for brukere og pårørende

Tilrettelegging for brukere under konferansen i Trondheim

Du er velkommen til å ha med ledsager under konferansen. Vi ønsker at ledsageren melder seg på konferansen, og oppgir at vedkommende er ledsager. Vi vil forsøke å tilrettelegge konferansen for ulike behov. For tilrettelegging ber vi deg ta kontakt med oss snarest på autismeogtourettes@hod.dep.no

Datoer for de øvrige innspillskonferansene