Min opplevelse av det som allerede er utgitt av fagmateriell ift. veiledninger på fagområdet er mangelfullt og i stor grad klinisk rettet, men konstruktiv behandling og veiledning rundt Tourettes syndrom bør inneholde så mye mer.

Mvh
Mette S Gunnerød
Psykologspesialist BUP Skien

Erfaringer-med-behandling-av-Tourette-syndrom